2020 Yılına ait Vaazları

İsa Mesih’in Dileği (Yuhanna 17. Bölüm)
Tarih: Aralık 1st , 2020
Ölümü Görmemenin Sırrı (Yuhanna 8:48-59)
Tarih: Eylül 6th , 2020
İsa, Mesih midir? – Yuhanna 7:25-52
Tarih: Ağustos 13th , 2020
Yuhanna 5:30-47
Tarih: Temmuz 1st , 2020
İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?
Tarih: Temmuz 1st , 2020