Günah Çıkartma Nedir?

Hatırlıyorum da ben çok gençken çok yakın olduğum arkadaşlarımdan birisi bir gün beni aslında yapmadığım bir şey yüzünden suçlamaya başladı. Kendimi ona anlatmaya çalıştıysam da durumu ispat edebilme şansım olmadı, kendi haklılığına o kadar inanmıştı ki söylediğim hiç bir şey onun fikrini değiştirmedi. Bu tartışmadan sonra birkaç ay görüşmedik. Bir gün ortak arkadaşlarımızdan birisi bana geldi ve tartıştığım arkadaşımın gerçeği öğrendiğini, beni suçladığı için pişman olduğunu kendisin anlattığını söyledi. Sonra başka birkaç arkadaşım aynı şekilde durumu bana ilettiler. Başta çok sevindim ve ilişkimizin eskisi gibi olacağına dair büyük umudum vardı. Ancak zamanla gördüm ki bu hiç olmadı, çünkü bu arkadaşım hiçbir zaman bana gelip yüreğini açmadı.

Günah çıkartma konusu aslında kendi içinde başka iki soru da barındırmaktadır diye düşünüyorum, zira eğer içinde barındırdığı soruların yanıtını bilmediğimizde bu konu ile ilgili yanıtlar bizi tatmin etmeyecektir.

  • Günah Nedir?

Bu sorunun yanıtı basitçe Tanrı’ya başkaldırıdır. Diğer bir tanımla günah “insanın Tanrı gibi olma isteği”dir.[1]

  • Bu sorunun muhatabı kimdir?

Elbette Tanrı’dır. Bizler O’ndan ayıran yegane sebep günahtır, bu ortadan kalkmadan tekrar bir arada olabilmemiz mümkün değildir.

İşte bu iki sorunun yanıtından sonra şimdi tekrar ana konuya dönebiliriz.

Günah çıkartma Katolik, Ortadoks ve Protestan kiliselerde –farklılıklarıyla birlikte- görülmektedir.

 

Katolik kilisesinin günahların din adamlarına itirafı söz konusudur. Bunun sebebini ise şöyle ifade edilmektedir;

“Günahların bağışlanmasında, papazlar ve kilise sırları sadece birer araçtırlar, esenliğimizin tek sahibi ve dağıtıcısı Rabbimiz Mesih İsa suçlarımızı silmek ve bizi aklamak için onları kullanmak ister.[2]

 

 

Ortadoks ve Protestan kiliselerinde ise bu “çıkartma”dan çok itiraf niteliğindedir. Kişi kilise İhtiyarına/Önderine günahını itiraf eder ve birlikte Rab’bin bağışlaması ve kişinin tövbeye yaraşır meyveler vermesi için dua edilir. Ancak kalbini kırdığımız ya da üzdüğümüz biri varsa, bizi günaha düşüren bu eylemimizi Tanrı’ya itiraf ederek af dilemek yeterli olmaz. Bu kişiye de günahımızı itiraf ederek bizi bağışlamasını istemeliyiz.

Ayrıca, bizi kıran ya da üzen biri varsa, biz onu bağışlamadan Tanrı’nın huzuruna çıkarak bağışlanmamızı isteyemeyiz. “Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz.[3]

İncil’e göre günahları bağışlamak ancak Tanrı’nın işidir. Bizzat İsa Mesih’in kendisi Semavi Baba’ya “Günahlarımızı bağışla” diye dua etmemizi istemektedir.

Elbette hata yaptığınız insanlardan af dileyebilirsiniz, ancak günahları bağışlayanın Tanrı olduğu her üç mezhepte de açıkça ifade edilmektedir…

Kısaca uygulamalarda farklılık olsa bile sonuçta her üç mezhep de günahların itirafının önemli olduğuna ve bağışlamanın Tanrı tarafından gerçekleştiğine işaret eder.

Katolik kilise bu konuda din görevlilerinin aracı olabileceğine-elçiselliğin devamı niteliğinde- Ortadoks ve Protestan kiliseler ise kilise görevlilerinin dua da aracı olabileceğine yönelik uygulama gerçekleştirmektedir.

[1] Yaratılış 3:5

[2] Catech. R. 1, 11, 6

[3] Luka 11:4

Pr Emre Karaali